Верификација докумената

Верификација докумената се обавља ради исправног уноса података у базу. Поступак верификације се базира на поновном уносу свих података о ученицима од стране комисије за унос. Поновни унос се обавља по завршеном пријему фотокопија докумената на дан који се одреди за верификацију. Уколико се подаци које је унела комисија разликују од података које је попунио ученик, врши се усаглашавање поновним прегледом поднетих докумената.

Уколико ученик не донесе документа на верификацију у време када се то одреди, сматра се да је ученик одустао од уписа и неће се уврстити у коначну ранг листу.