Статистика Број поена на тесту способности

Преглед по броју бодова на тесту способности*

*До 2017. године тест способности се састојао од 8 задатака (максималан број поена 80), а од 2017. године састоји се од 12 задатака (максималан број поена 120)

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Број ученика који су се пријавили за
тест способности
150 171 173 161 121 133 167 146
Број ученика који нису изашли на
тест способности
11 20 11 14 13 11 12 24
Просечан број бодова на
тесту способности
29.14 39.64 57.68 82.52 82.41 66.89 68.52 64.18

 

Број бодова на тесту Број ученика
2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*
мање од 0 6 (4.32%) 5 (3.31%) 4 (2.47%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
0.00 - 9.99 13 (9.35%) 8 (5.29%) 4 (2.47%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.82%) 1 (0.65%) 0 (0%)
10.00 - 19.99 28 (20.14%) 17 (11.25%) 13 (8.02%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3.28%) 4 (2.58%) 0 (0%)
20.00 - 29.99 36 (25.90%) 22 (14.60%) 12 (7.41%) 1 (0.68%) 1 (0.93%) 8 (5.56%) 5 (3.23%) 5 (4.10%)
30.00 - 39.99 23 (16.55%) 28 (18.54%) 15 (9.26%) 3 (2.04%) 1 (0.93%) 7 (5.74%) 8 (5.16%) 13 (10.67%)
40.00 - 49.99 16 (11.51%) 25 (16.56%) 18 (11.11%) 9 (6.12%) 3 (2.77%) 13 (10.66%) 14 (9.03%) 14 (11.47%)
50.00 - 59.99 7 (5.03%) 17 (11.25%) 19 (11.73%) 10 (6.80%) 8 (7.41%) 6 (4.91%) 18 (11.61%) 17 (13.93%)
60.00 - 69.99 8 (5.75%) 19 (12.58%) 17 (10.49%) 13 (8.84%) 8 (7.41%) 15 (12.29%) 18 (11.61%) 17 (13.93%)
70.00 - 79.99 0 (0.0%) 9 (5.96%) 20 (12.35%) 19 (12.93%) 18 (16.67%) 11 (9.03%) 22 (14.19%) 16 (13.11%)
80.00 - 89.99 2 (1.44%) 1 (0.66%) 14 (8.64%) 14 (9.52%) 22 (20.37%) 16 (13.11%) 16 (10.32%) 10 (8.20%)
90.00 - 99.99 - - 9 (5.56%) 25 (17.01%) 11 (10.18%) 19 (15.57%) 16 (10.32%) 8 (6.56%)
100.00 - 109.99 - - 8 (4.94%) 22 (14.97%) 18 (16.67%) 15 (12.29%) 20 (12.90%) 16 (13.11%)
110.00 - 119.99 - - 2 (1.23%) 24 (16.33%) 12 (11.11%) 7 (5.74%) 12 (7.75%) 5 (4.10%)
120 - - 7 (4.32%) 7 (4.76%) 6 (5.55%) 0 (0%) 1 (0.65%) 1 (0.82%)