Статистика Број поена на тесту способности

Преглед по броју бодова на тесту способности

Година 2015 2016
Број ученика који су се пријавили за
тест способности
150 171
Број ученика који нису изашли на
тест способности
11 20
Просечан број бодова на
тесту способности
29.14 39.64

 

Број бодова на тесту Број ученика
2015 2016
мање од 0 6 (4.32%) 5 (3.31%)
0.00 - 9.99 13 (9.35%) 8 (5.29%)
10.00 - 19.99 28 (20.14%) 17 (11.25%)
20.00 - 29.99 36 (25.90%) 22 (14.60%)
30.00 - 39.99 23 (16.55%) 28 (18.54%)
40.00 - 49.99 16 (11.51%) 25 (16.56%)
50.00 - 59.99 7 (5.03%) 17 (11.25%)
60.00 - 69.99 8 (5.75%) 19 (12.58%)
70.00 - 79.99 0 (0.0%) 9 (5.96%)
80.00 2 (1.44%) 1 (0.66%)