Обавештења

 

Коначна ранг листа

 

Коначна ранг листа се може погледати на страници.


 

Коначни резултати теста способности

 

Ученици који су положили тест способности, тј. који су освојили 60 или више поена на тесту способности, треба да донесу фотокопије докумената у среду, 30.06.2021. од 9 до 16 часова како би се верификовали подаци о школовању који су унети веб пријавом. Документа која је потребно донети да би се верификовали подаци су:

 

Ученике који не дођу да верификују податке сматраћемо да су одустали од уписа и нећемо их уврстити у коначну ранг листу (јер немамо тачне/проверене податке потребне за коначну ранг листу)

 

 


 

Прелиминарни резултати

Евентуалне жалбе на тест способности примаће се у понедељак, 28. јуна од 9 до 14 часова у секретаријату школе.

 

 

 

Решење теста

 

 

Распоред седења по учионицама

 

УЧИОНИЦА 1 - ПРИЗЕМЉЕ

УЧИОНИЦЕ 2, 3, 4 И 5 - ПРВИ СПРАТ

УЧИОНИЦЕ 6, 7, 8, 9, 10 И 11 - ДРУГИ СПРАТ

 

 

Родитељки састанак за родитеље ученика који желе да упишу седми разред одржаће се онлајн у недељу, 11. арпила у 11 часова.

Линк за онлајн приступ родитељском састанку