Обавештења

Коначни резултати теста способности

 

Ученици који су положили тест способности, тј. који су освојили 60 или више поена на тесту способности, треба да донесу фотокопије докумената, 27.06.2024. од 12 до 17 часова како би се верификовали подаци о школовању који су унети веб пријавом. Документа која је потребно донети да би се верификовали подаци су:

 

Ученике који не дођу да верификују податке сматраћемо да су одустали од уписа и нећемо их уврстити у коначну ранг листу (јер немамо тачне/проверене податке потребне за коначну ранг листу)


Прелиминарни резултати

Евентуалне жалбе на тест способности примаће се у понедељак, 24. јуна од 12 до 17 часова.


Решење теста

 


Распоред седења по учионицама

 

УЧИОНИЦА 1 - ПРВИ СПРАТ

УЧИОНИЦЕ 2, 3, 4, И 5 - ДРУГИ СПРАТ

 

 


 

Презентација са родитељског састанка о упису у седми разред

 


Родитељки састанак за родитеље ученика који желе да упишу седми разред одржаће се у недељу, 14. арпила у 11 часова у свечаној сали Математичке гимназије.