Процедура пријављивања

  1. Ученици који желе да полажу тест способности за упис у седми разред Математичке гимназије електронски се пријављују путем сајта https://upisusedmi.mg.edu.rs. Након регистрације (успешно попуњене веб пријаве), добиће на email линк помоћу којег ће да активирају свој налог. Када активирају налог добиће на email Потврду о пријави и сагласност са идентификационим бројем (у даљем тексту - ИД) - то је интерни број Математичке гимназије под којим ће полагати тест способности. Потврду о пријави и сагласност треба да одштампају и да је потписану од стране родитеља (старатеља) понесу на полагање теста способности.
  2. Само ученици који су се пријавили и имају потврду о пријави могу да приступе полагању теста способности за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији.
  3. На полагање теста способности треба да понесу потврду о пријави и сагласност (потписану од стране родитеља (старатеља), оверену ђачку књижицу (ђачка књижица са фотографијом и печатом основне школе) и прибор за писање (графитна оловка, гумица, хемијска оловка која пише плавом бојом и која не може да се брише). Током рада може да се користи лењир, троугао и шестар, али не и калкулатор.
  4. Након теста способности резултати под идентификационим бројевима (ИД) ће бити истакнути на огласној табли школе и порталу https://upisusedmi.mg.edu.rs, а сваки ученик ће моћи на свом веб налогу да види колико је поена освојио на тесту и које задатке је заокружио тачно, а које нетачно.
  5. Ученици на свом веб налогу треба да унесу податке о успеху у основној школи.
  6. За ученикe који су положили тест способности одредиће се термин када ће донети фотокопије докумената како би се верификовали подаци који су унети веб пријавом.

Документа која је потребно донети да би се верификовали подаци:

Ученике који не дођу да верификују податке сматраћемо да су одустали од уписа и нећемо их уврстити у коначну ранг листу (јер немамо тачне/проверене податке потребне за коначну ранг листу).

ФОТОКОПИЈЕ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ!

Одређеног дана излази коначна ранг листа која ће бити истакнута на огласној табли школе и на порталу https://upisusedmi.mg.edu.rs под идентификационим бројевима (ИД).

За примљене ученике ће бити организован упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији.

Документа потребна за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији: