Процедура пријављивања

  1. Ученици који желе да полажу тест способности за упис у седми разред Математичке гимназије електронски се пријављују путем сајта https://upisusedmi.mg.edu.rs. Након регистрације (успешно попуњене веб пријаве), добиће на email линк помоћу којег ће да активирају свој налог. Када активирају налог добиће на email Потврду о пријави са идентификационим бројем (у даљем тексту - ИД) - то је интерни број Математичке гимназије под којим ће полагати тест способности. Потврду о пријави треба да одштампају и да је понесу на полагање теста способности.
  2. За оне ученике који нису у могућности да се електронски пријаве одредиће се један термин када ће доћи у Математичку гимназију и извршити пријаву и добити потврду о пријави коју су дужни да донесу на полагање теста способности.
  3. Само ученици који су се пријавили и имају потврду о пријави могу да приступе полагању теста способности за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији.
  4. На полагање теста способности треба да понесу потврду о пријави, оверену ђачку књижицу (ђачка књижица са фотографијом и печатом основне школе) и прибор за писање (графитна оловка, гумица, хемијска оловка која пише плавом бојом).
  5. Након теста способности резултати под идентификационим бројевима (ИД) ће бити истакнути на огласној табли школе и порталу https://upisusedmi.mg.edu.rs, а сваки ученик ће моћи на свом веб налогу да види колико је поена освојио на тесту и које задатке је заокружио тачно, а које нетачно.
  6. Ученици на свом веб налогу треба да унесу податке о успеху у основној школи.
  7. За првих 60 ученика на ранг листи на тесту способности одредиће се термин када ће донети фотокопије докумената како би се верификовали подаци који су унети веб пријавом.

Документа која је потребно донети да би се верификовали подаци:

ФОТОКОПИЈЕ СЕ НЕ ВРАЋАЈУ!

Одређеног дана излази коначна ранг листа која ће бити истакнута на огласној табли школе и на порталу https://upisusedmi.mg.edu.rs под идентификационим бројевима (ИД).

За примљене ученике ће бити организован упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији.

Документа потребна за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији: