Резултати теста способности

Коначни резултати теста способности

 

Ученици који су положили тест способности, тј. који су освојили 60 или више поена на тесту способности, треба да донесу фотокопије докумената у среду, 30.06.2021. од 9 до 16 часова како би се верификовали подаци о школовању који су унети веб пријавом. Документа која је потребно донети да би се верификовали подаци су:

 

Ученике који не дођу да верификују податке сматраћемо да су одустали од уписа и нећемо их уврстити у коначну ранг листу (јер немамо тачне/проверене податке потребне за коначну ранг листу)

 

 


Прелиминарни резултати

Евентуалне жалбе на тест способности примаће се у понедељак, 28. јуна од 9 до 14 часова.

 

 

 

 


Get Acrobat Reader    Фајлови су снимљени у PDF формату, уколико немате одговарајући viewer можете скинути Adobe Acrobat Reader.