Календар активности

Календар активности за спровођење теста способности и уписа у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

од 18.04. до 12.06.2023. Веб пријављивање ученика
После 12.06.2023. Није више могуће пријавити ученике за полагање теста способности
12. и 13.06. од 9 до 16 Пријављивање ученика у Математичку гимназију који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
24.06.2023. у 10 часова Почетак теста способности
непосредно након завршетка теста способности Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
у поподневним часовима Истицање прелиминарних резултата теста способности на огласној табли Школе и шифрираних резултата на сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
26.06. од 12 до 17 Примање жалби на прелиминарне резултате теста способности
27.06. до 10 часова Објављивање коначних резултата на тесту способности
29.06. од 12 до 17 Доношење фотокопије докумената ради верификације података
(уколико кандидат не донесе документа на верификацију сматра се да је одустао од уписа)
30.06. до 10 часова Објављивање прелиминарних резултата на ранг листу
3.07. од 9 до 11 Примање жалби на прелиминарну ранг листу
3.07. до 12 часова Објављивање коначних резултата ранг листе
3.07. од 12 до 16 часова Упис у седми разред основне школе у МГ