Календар активности

Календар активности за спровођење теста способности и уписа у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

од 15.04. до 7.06. 2024. од 0 до 24 часа Електронско пријављивање ученика за полагање теста способности на сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
6. и 7. 06.2024. од 9 до 16 часова Непосредно пријављивање ученика у Математичкој гимназији за кандидате који немају могућност електронског пријављивања
22.06.2024. у 10 часова Почетак теста способности
22.06.2024. непосредно након завршетка теста способности Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
22.06.2024. у поподневним часовима Истицање прелиминарних резултата теста способности на огласној табли Школе и шифрираних резултата на сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
24.06.2024. од 12 до 17 часова Примање жалби на прелиминарне резултате теста способности
25.06.2024. до 10 часова Објављивање коначних резултата на тесту способности
27.06.2024. од 12 до 17 часова Доношење фотокопија докумената ради верификације података
(уколико кандидат не донесе документа на верификацију сматра се да је одустао од уписа)
28.06.2024. до 10 часова Објављивање прелиминарне ранг листе
1.07.2024. од 9 до 11 часова Примање жалби на прелиминарну ранг листу
1.07.2024. до 12 часова Објављивање коначне ранг листе
1.07.2024. од 12 до 17 часова Упис у седми разред школе – одељење ученика обдарених за математику