Календар активности

Распоред дешавања за упис у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

од до до часова Веб пријављивање ученика
у часова Завршава се веб пријављивање и након тога више није могуће пријавити ученике за теста способности
од часова Пријављивање ученика који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
Почетак теста способности (у часова окупљање ученика испред МГ)
непосредно након завршетка теста способности Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
у поподневним часовима Истицање резултата теста способности на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
Примање жалби на резултате теста способности
Решавање по жалбама
Објављивање коначних резултата на тесту способности
Доношење фотокопије докумената ради верификације података
Објављивање прелиминарних резултата
Примање жалби на листу
Објављивање коначних резултата
Упис у седми разред основне школе у МГ