Календар активности

Распоред дешавања за упис у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

од 29.04. до 12.06.2021. Веб пријављивање ученика
Након 12.06.2021. Није више могуће пријавити ученике за полагање теста способности
10. и 11.06. од 9 до 15 часова Пријављивање ученика у МГ који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
26.06.2021. у 10 часова Почетак теста способности
непосредно након завршетка теста способности Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
у поподневним часовима Истицање прелиминарних резултата теста способности на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
28.06.2021. од 9 до 14 Примање жалби на прелиминарне резултате теста способности
29.06.2021. до 20 часова Објављивање коначних резултата на тесту способности
30.06.2021. од 9 до 16 Доношење фотокопије докумената ради верификације података
(за кандидате који не донесу документа на верификацију сматра се да су одустали)
30.06.2021. до 21 Објављивање прелиминарних резултата на ранг листу
1.07.2021. од 9 до 11 Примање жалби на прелиминарну ранг листу
1.07.2021. до 13 часова Објављивање коначних резултата ранг листе
1.07.2021. од 13 до 18 часова Упис у седми разред основне школе у МГ