Календар активности

Распоред дешавања за упис у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

до Веб пријављивање ученика
Пријављивање ученика који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
Почетак теста способности (окупљање ученика испред МГ у часова)
Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
Истицање резултата теста способности на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
Примање жалби на резултате теста способности

Решавање по жалбама
Објављивање коначних резултата на тесту способности
Доношење фотокопије докумената ради верификације података
Објављивање прелиминарних резултата
Примање жалби на листу
Објављивање коначних резултата
Упис у седми разред основне школе у МГ