Календар активности

Распоред дешавања за упис у 7. разред основне школе у Математичкој гимназији

од 24.04.2017. до 14.06.2017. до 20 часова Веб пријављивање ученика
14. и 15. маја од 9-14 часова Пријављивање ученика који нису у могућности да се пријаве путем Интернета
17.06.2017. у 12 часова Почетак теста способности (окупљање ученика испред МГ у 11.30 часова)
непосредно након завршетка теста способности Истицање решења задатака на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
17.06. у поподневним часовима Истицање резултата теста способности на огласној табли Школе и сајту https://upisusedmi.mg.edu.rs/
19.06. од 13 до 15 часова Примање жалби на резултате теста способности
19.06. после 15 часова Решавање по жалбама
19.06. око 16 часова Објављивање коначних резултата на тесту способности
29.06. од 9 до 12 часова Доношење фотокопије докумената ради верификације података
29.06. у 13 часова Објављивање прелиминарних резултата
29.06. од 13 до 15 часова Примање жалби на листу
29.06. око 16 часова Објављивање коначних резултата
29.06. од 16 до 19 часова Упис у седми разред основне школе у МГ