Услови уписа и начин бодовања

Општи услови

Дана, 3. марта 2014. године Математичка гимназија је добила Решење бр. 611-00-2858/2013-07 од 19.02.2014. од Министарства просвете, науке и технолошког развоја о верификацији Математичке гимназије за остваривање наставног плана и програма за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику. Ова одељења су предвиђена за даровите ученике из математике, физике и информатике.

Oве школске године уписаће се 40 ученика седмог разреда који ће бити формирани у два одељења.

Ученици ових одељења раде по Плану и програму за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику.

После завршеног основног образовања, ови ученици полажу пријемни испит, и равноправно са осталим ученицима, конкуришу за даље школовање у Математичкој гимназији или некој другој средњој школи.

 

Критеријуми за упис у седми разред

 

За упис у седми разред Математичке гимназије ранг листа пријављених ученика се формира на основу:

1. Резултата теста способности који се састоји из израде теста из математике. На тесту способности ученик може да оствари максимално 120 бодова (12 задатака x 10 поена).

2. Успеха на Државном такмичењу из математике у шестом разреду које организује Друштво математичара Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја:

3. Оцене ученика у досадашњем школовању - ученик може највише да освоји 20 поена на основу општег успеха у петом и шестом разреду и оцена из математике у петом и шестом разреду.

Првих 40 ученика на ранг листи се примају у два одељења седмог разреда.

 

 

Начин бодовања теста способности

Тест способности за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији се састоји од полагања теста из математике.

Тест се састоји из 12 задатака. Сваки задатак вреди 10 поена и ученик на тесту може да освоји максимално 120 поена.

Време за рад је 120 минута.

У сваком задатку је понуђено пет одговора од којих је само један тачан.


Начин бодовања општег успеха

Општи успех од V до VI разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу оцене из математике на крају петог и шестог разреда и општи успех (заокружен на две децимале) остварен на крају петог и шестог разреда.

На основу општег успеха ученик може да оствари највише 20 бодова.


Начин бодовања такмичења

За упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији бодујe се учествовавање на Државном такмичењу из математике у VI разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, тако што се ученику који је: